Nina

Samotność nie ma imienia. Miłość nie ma granic. Płeć nie ma znaczenia.